Sep 2009

Book Launch at ISTI

I celebrated St. Jerome’s Day by attending an official book launch of “Translators and Their Readers. In Homage to Eugene A. Nida” at ISTI (Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes). The book is edited by Rodica Dimitriu and Miriam Shlesinger. The book launch took place in the presence of Eugene A. Nida himself.

Experimental Research in Brussels

I am currently in Brussels conducting a post-doc project involving Polish interpreters in the European Parliament and the European Commission. I am grateful to all the (past and future) participants!!! The project is funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education (N104 010637 - Lexical processing and mental lexicon of bi- and trilingual conference interpreters).

Conference Presentation

I participated in the Translation Studies Conference organised by the French Department at AMU. The conference was held in Polish and hence the Polish abstract of a presentation I co-presented with Iwona Mazur.

Audiodeskrypcja jako intersemiotyczny przekład audiowizualny - percepcja produktu i ocena jakości


Audiodeskrypcja to nowa dziedzina w badaniach nad przekładem audiowizualnym dotycząca intersemiotycznego przekładu obrazu na słowa na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących. Dzięki audiodeskrypcji osoby niewidome mają dostęp do wizualnej strony środków masowego przekazu, a więc mogą w pełni zintegrowany sposób uczestniczyć w życiu kulturalnym społeczeństwa.
Autorki niniejszej prezentacji najpierw przedstawią podstawowe zasady tworzenia audiodeskrypcji, a następnie zastanowią się nad percepcją takiego opisu jako gotowego produktu i możliwościami oceny jego jakości według m.in. takich kryteriów jak obiektywizm, synchronizacja i klarowność. Rozważania teoretyczne zostaną zilustrowane na podstawie audiodeskrypcji filmu pt. „Serce na dłoni” w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Autorki przedstawią kulisy współpracy z niewidomymi konsultantami i wyniki badania odbioru audiodeskrypcji przez osoby niewidome.

AD Reception Research

The screening of “Przemek” and “Tylko ona” with live AD provided by me and Iwona Mazur at the European Film Festival in Koszalin was followed by a reception study. We interviewed viewers with vision dysfunctions and received feedback that should help us create Polish standards and guidelines for audio description.